บริการ เพิ่มคนดูไลฟ์สดอัติโนมัติ (รายเดือน)

• ไม่จำกัดความยาวไลฟ์
• ไลฟ์ได้ไม่เกิน 3ครั้งต่อวัน
• ระบบจะสแกนโพสใหม่อัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งเวลาไลฟ์

แพ็คเก็ทจำนวนคนดูราคา
#150 คนดู ( 30วัน )4,000 บาท
#2100 คนดู ( 30วัน )8,000 บาท
#3150 คนดู ( 30วัน )12,000 บาท
#4200 คนดู ( 30วัน )16,000 บาท
#5300 คนดู ( 30วัน )22,000 บาท
#6400 คนดู ( 30วัน )49,000 บาท
#7500 คนดู ( 30วัน )34,000 บาท
#81,000 คนดู ( 30วัน )68,000 บาท